TEXT_SIZE

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญเข้้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 35
2 สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 55
3 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 55
4 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน (RE-X-RAY) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 580
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 553
6 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83
7 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 72
8 คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83
9 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 86
10 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 435
11 ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 132
12 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 107
13 ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 139
14 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 138
15 26 มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 88
16 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 85
17 ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83
18 มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 133
20 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 97
21 การแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภออัมพวาคัพ" ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 88
22 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปี 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1017
23 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 77
24 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภออัมพวา เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 78
25 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 98
26 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการยืนยันตัวตนผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 86
27 ประชาสัมพันธ์นัดพบแรงงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 102
28 ประชาสัมพันธ์ QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 105
29 ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 94
30 ประชาสัมพันธ์คำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 100

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.