ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขัน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 6
2 แผ่นพับรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 8
3 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ร่วมต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 41
4 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
5 ชี้แจงกรณีร้องเรียน หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 46
6 ประชาสัมพันธ์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และภายนอก EIT ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 14
7 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 27
8 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 23
9 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 135
10 ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย กองคลัง 72
11 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 33
12 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 12
13 คู่มือสู้ภัยโควิด-19 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40
14 แผ่นพับสร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 25
15 รับมอบเกียรติบัตรในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนน ITA ระดับ A เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 55
17 ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม!!! เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 54
18 ขอเชิญร่วมส่งบมความงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 66
19 ประชาสัมพันธ์การขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 69
20 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 62
21 ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 42
22 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 54
23 ประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....... หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 43
24 มอบถุงยังชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 42
25 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 62
26 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40
27 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวง กำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 57
28 ประชาสัมพันธ์ 5 อาชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 42
29 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 94
30 ประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364