ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ -
2 ประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ -
3 ประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 3
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 3
5 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ QR CODE แบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 10
6 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยรายได้ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 10
7 ประกาศรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 10
8 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 5
9 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 3
10 ข่าวประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 6
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 11
12 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 12
13 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 10
14 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 7
15 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไปในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 6
16 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่ออนุญาตจัดตั้งตลาดในสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 8
17 ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 8
18 ข่าวประชาสัมพันธ์เิชิญชวนให้ประชาชนรับหน้ากากอนามัยเพิ่ม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 7
19 ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลสุดยอดลิ้นจี่-ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ประจำปี 2563" เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 5
20 แบบแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 8
21 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 17
22 ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 20
23 ข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลเหมืองใหม่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 8
24 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 3
25 ประกาศรายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 55
26 โครงการ พึ่งพาตนเองเพื่อลดอาการปวดข้อด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 16
27 ประกาศการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1010
28 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR CODE เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ (IIT) และ (EIT) ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 759
29 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 489
30 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 79

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364