ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 3
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 3
3 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 7
4 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 5
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 7
6 ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 4
7 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 32
8 ตั้งถังขยะติดเชื้อในบริเวณวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 23
9 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 65
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 167
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 54
12 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 46
13 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 55
14 แจ้งปิดทำการสำนักทะเบียนเอำเภออัมพวา เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 78
15 แจ้งหยุดให้บริการเก็บขยะชั่วคราว เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 72
16 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 70
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 318
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 103
19 ขอเชิญชวนประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 86
20 ประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 120
21 เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 102
22 ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 315
23 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 72
24 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติกาตรจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 74
25 ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 202
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 271
27 ประกาศงดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 190
28 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 117
29 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
30 เผยแพร่ความรู้ ครั้งที่ 4/งป2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 218

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364