TEXT_SIZE

บุคลากร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน Administrator 237
2 โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 200
3 โครงสร้างส่วนราชการ Administrator 918
4 บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ Administrator 3821
5 บุคลากรกองการศึกษา Administrator 3097
6 บุคลากรกองสาธารณสุข Administrator 3992
7 บุคลากรกองช่าง Administrator 3450
8 บุคลากรกองคลัง Administrator 3505
9 บุคลากรสำนักปลัด Administrator 7279
10 คณะผู้บริหาร Administrator 4454
11 สมาชิกสภาเทศบาล Administrator 10140


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.