TEXT_SIZE

บุคลากร


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน Administrator 340
2 โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 286
3 โครงสร้างส่วนราชการ Administrator 969
4 บุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ Administrator 4605
5 บุคลากรกองการศึกษา Administrator 3258
6 บุคลากรกองสาธารณสุข Administrator 4138
7 บุคลากรกองช่าง Administrator 3611
8 บุคลากรกองคลัง Administrator 3651
9 บุคลากรสำนักปลัด Administrator 7507
10 คณะผู้บริหาร Administrator 4630
11 สมาชิกสภาเทศบาล Administrator 10277


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.