TEXT_SIZE

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 77
2 ประกาศกำหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
3 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 74
4 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 78
5 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 68
6 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 74
7 ประกาศกำหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 71
8 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 70
9 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 79
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 75
11 ประกาศกำหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 68
12 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 70
13 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 71
14 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 74
15 ประกาศกำหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 69
16 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 70
17 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 75
18 ประกาศกำหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 72
19 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 64
20 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83
21 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 82
22 ประกาศกำหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 63
23 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 76
24 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 78
25 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 151
26 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 145
27 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 74
28 ประกาศกำหนดนัดเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 178
29 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 71
30 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 212

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.