TEXT_SIZE

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 280
122 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 464
123 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 436
124 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 418
125 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 406
126 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 362
127 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 353
128 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 377
129 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 503
130 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 512
131 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 365
132 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 346
133 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 350
134 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 429
135 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 513
136 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 455
137 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 533
138 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 706
139 สรุปรายงานการประชุมสภา ที่ผ่านมา ทต.เหมืองใหม่ 377

หน้า 5 จาก 5

5
ถัดไป
สุดท้าย

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.