TEXT_SIZE

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 242
32 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 126
33 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 120
34 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 126
35 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 127
36 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 121
37 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 118
38 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 176
39 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 129
40 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 137
41 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 127
42 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 182
43 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 128
44 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 156
45 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 265
46 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 129
47 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 116
48 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 234
49 สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ครั้งแรก เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 146
50 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ครั้งแรก เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 119
51 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 342
52 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 213
53 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 185
54 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ครั้งแรก เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 113
55 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ครั้งแรก (สมาชิกสภาเทศบาล) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 121
56 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ครั้งแรก (นายกเทศมนตรี) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 124
57 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 332
58 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 232
59 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 382
60 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 267

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.