TEXT_SIZE

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 202
92 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 208
93 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 277
94 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 273
95 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 300
96 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 372
97 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 276
98 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 278
99 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 261
100 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 271
101 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 282
102 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 568
103 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 264
104 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 247
105 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 294
106 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 360
107 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 304
108 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 257
109 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 267
110 ขอจัดส่งการประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 285
111 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลปี ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 256
112 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 278
113 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 274
114 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 267
115 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 294
116 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 269
117 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 296
118 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 333
119 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 269
120 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 291

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.