TEXT_SIZE

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 58
2 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 386
3 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 462
4 คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 387
5 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 94
6 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 132
7 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่ง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 448
8 คู่มือการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 709
9 คู่มือการปฏิบัติงาน กรณีร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 247
10 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน:พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 277

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.