TEXT_SIZE

คู่มือการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 17
2 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
3 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 26
4 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 28
5 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 202
6 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 478
7 คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 584
8 คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 716
9 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 162
10 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 217

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.