คู่มือการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่ง ส่วนที่ 1 (หน้าที่ 1 - 65) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 49
2 คู่มือการจัดทำงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 68
3 คู่มือการปฏิบัติงาน กรณีร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบและการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 12
4 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน:พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 113
5 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 228
6 คู่มือร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 276
7 คูมือ ประชาชนสำหรับ “การ รับรู ขาวสาร และ การ มี สวนรวม ในการบริหาร กิจการ ของ อปท.” เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 238

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

ปลัดเทศบาล
จุฬารัตน์  ฉ่ำทรัพย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

สายด่วน: 086-3395730

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364