TEXT_SIZE

แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 221
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1196
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรัปรุง พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 323
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1552
5 แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 398
6 แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ทต.เหมืองใหม่ 475


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.