คุณธรรม​ จริยธรรม​และการป้องกันการทุจริต

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 5
2 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 3
3 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 3
4 โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 49
5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 60
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 65
7 ประกาศรายชื่อพนักงานดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 67
8 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 65
9 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในหน่วยงาน ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 52
10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 61

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

ปลัดเทศบาล
จุฬารัตน์  ฉ่ำทรัพย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

สายด่วน: 086-3395730

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364