กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทต.เหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 46
2 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 50
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 65
4 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 56
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 46
6 พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 52
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 48
8 พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 31

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364