กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทต.เหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 16
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 11
3 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 19
4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 14
5 พระราชบัญญัติบุริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 13
6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 13
7 ระเบียบ/หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้าน อปท เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 9
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 12
9 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 63
10 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 68

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364