TEXT_SIZE

การโอนงบประมาณ ทต.เหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 6) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 50
2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 50
3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 47
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 33
5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 42
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 41
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 47
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 12) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 41
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 11) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 43
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 10) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 47

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.