TEXT_SIZE

สถิติข้อมูล ทต.เหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 96
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 355
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 81
4 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 89
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 91
6 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 79
7 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 75
8 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 71
9 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 261
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 123

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.