TEXT_SIZE

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 20
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 4) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 15
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 3) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 19
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 108
5 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 369
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 93
7 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 104
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 103
9 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 94
10 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 83

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.