TEXT_SIZE

ขั้นตอนการให้บริการ/ปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องและตอบรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 84
2 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 112
3 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 160
4 แผนผังกระบวนการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 338


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.