TEXT_SIZE

ประกาศเปิดเผยราคากลาง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ กองคลัง 35
2 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลเหมืองใหม่ กองคลัง 54
3 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 จำนวน 62 ชุด กองคลัง 144
4 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่่ที่ 9 บ้านหัวหาด กองคลัง 148
5 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาและอุปกรณ์ หมู่ที่ 1, 2 และ 7 ตำบลเหมืองใหม่ จำนวน 62 ชุด กองคลัง 110
6 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 101
7 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๙ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กองคลัง 115
8 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อสุนทรสนาน หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กองคลัง 418
9 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก (Overlay) (ซอย ๑๒ สดุดีบรรพไทย) หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 372
10 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 282

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.