TEXT_SIZE

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) ตำบลเหมืองใหม่ กองคลัง 99
2 ประกาศตรวจรับงาน โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสา และอุปกรณ์ หมู่ที่ 1, 2 และ 7 ตำบลเหมืองใหม่ กองคลัง 79
3 ประกาศตรวจรับงาน กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ กองคลัง 68
4 ประกาศตรวจรับงาน โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซอย 11 อารามวิถี หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองใหม่ กองคลัง 69
5 ประกาศตรวจรับงาน ปรับปรุงถนนสายครูเอื้อ สุนทรสนาน หมู่ที่ 9 บ้านหัวหาด กองคลัง 80
6 ประกาศตรวจรับงาน จ้างก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก ซอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 10 กองคลัง 121
7 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานก่อสร้าง จ้างขยายท่อเมนประปา ซอย 13 ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 10 กองคลัง 148
8 ประกาศตรวจรับงาน จ้างปรับปรุงระบบสายเคเบิล พร้อมตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์และระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) กองคลัง 157
9 ประกาศตรวจรับงงานจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 9 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ กองคลัง 141
10 ประกาศตรวจรับงาน จ้างปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ซอย 1/1 หมู่ 2 ประชาร่วมใจ 2 ตำบลเหมืองใหม่ กองคลัง 166

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.