TEXT_SIZE

สัญญา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 24/2567 จ้างเหมาธุรการ (สาธารณสุข) กองคลัง 13
2 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 23/2567 จ้างเหมาผู้ช่วยงานด้านพัสดุ กองคลัง 11
3 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 22/2567 จ้างเหมาธุรการ (กองคลัง) กองคลัง 10
4 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 27/2567 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ กองคลัง 5
5 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 26/2567 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ กองคลัง 2
6 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 25/2567 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ กองคลัง 5
7 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 28/2567 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปาและจดมาตรวัดน้ำ กองคลัง 3
8 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 21/2567 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ บง 8980 กองคลัง 12
9 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 20/2567 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน กองคลัง 14
10 ใบสั่งซื้อ เลขที่ 5/2567 ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง กค 5797 กองคลัง 8

หน้า 1 จาก 39

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.