TEXT_SIZE

สัญญา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 100/2567 จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม กองคลัง 30
2 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 98/2567 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต กองคลัง 26
3 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 97/2567 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา กองคลัง 40
4 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 96/2567 จ้างเหมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง 34
5 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 95/2567 จ้างเหมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองคลัง 38
6 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 94/2567 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ กองคลัง 33
7 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 93/2567 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ กองคลัง 35
8 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 92/2567 จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ กองคลัง 31
9 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 91/2567 จ้างเหมาธุรการ (สาธารณสุข) กองคลัง 35
10 ใบสั่งจ้าง เลขที่ 90/2567 จ้างเหมาผู้ช่วยงานด้านพัสดุ กองคลัง 36

หน้า 1 จาก 50

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.