TEXT_SIZE

ข้อมูลอื่นๆ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ปรกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ กองคลัง 523
2 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ กองคลัง 191
3 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขครุภัณฑ์ 002-43-0001 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 287
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี 2563 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 276
5 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ปี 62 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 8749
6 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 2639


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.