การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 10
2 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินความดีความชอบ ฯ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 19
3 ประกาศรายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
4 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ว่าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 64
5 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตาบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 97
6 รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ.256๒ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 10
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 74
8 ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 5

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364