มาตรการภายใน​ ทต.เหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเทศบาลตาบลเหมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตาบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1726
2 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 70
3 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 810
4 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 61
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการดาเนินการของเทศบาลตาบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1040
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 414
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 57

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364