มาตรการภายใน/วัฒนธรรมองค์กร ทต.เหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบควบคุมภายใน ภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 39
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
3 ประกาศการแสดงเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 42
4 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 38
5 การดำเนินงานตามนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 32
6 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 32
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 30
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 27
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 27
10 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

นายธีรวัฒน์  จันทร์เสมา

นายกเทศมนตรี 

081-7568642

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364