มาตรการภายใน/วัฒนธรรมองค์กร ทต.เหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 2
2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 3
3 ประกาศเทศบาลตาบลเหมืองใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบของเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตาบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1982
4 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 85
5 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 895
6 คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 73
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการดาเนินการของเทศบาลตาบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 1161
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 445
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 67

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้

ปลัดเทศบาล
จุฬารัตน์  ฉ่ำทรัพย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

สายด่วน: 086-3395730

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
ทต.เหมืองใหม่

ลิขสิทธิ์ © 2556-2561 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3476-8364