TEXT_SIZE

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 40
2 แนวปฏิบัติ Do's & Don't ของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 34
3 คำสั่งสภาเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่ 5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 26
4 คำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ที่ 98/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 32
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 109
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานเทศบาลตพบลเหมืองใหม่ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 114
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 114
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 104
9 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 388
10 แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรราม Dos & Don’ts เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ 99


 

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
ถนนสายริมน้ำเทศบาล ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร. 0-3476-8364 โทรสาร 0-3476-8364
E-mail : muangmaicity@hotmail.com

E-mail : saraban_05750301@dla.go.th

สำนักปลัดเทศบาล : 0-3476-8364 ต่อ
กองคลัง : 0-3476-8364
ต่อ 

กองช่าง : 0-3476-8364 ต่อ
กองสาธารณสุขฯ : 0-3476-8364 ต่อ
กองการศึกษา : 0-3476-8364 ต่อ
กองยุทธศาสตร์ฯ : 0-3476-8364 ต่อ

 

ลิขสิทธิ์ © 2556-2566 เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.